Kiitos kaikille tukijoilleni ja äänestäjilleni!
3842 ääntä riittivät varapaikkaan.
Onnittelut kaikille valituksi tulleille!

Maalaisjärkeä
päätöksentekoon.

Minä olen suomalainen, kristitty mies Salosta. Edustan sitä Suomea, joka ei ole akateemisesti koulutettu maailmanmatkaaja, vaan ryhmä tavallisia, työtä tekeviä ja ahkeria kansalaisia. Minä vaadin maalaisjärkeä päätöksentekoon. Tukea lapsille ja nuorille, huolenpitoa vanhuksille ja parempia edellytyksiä yrittäjille!

– Kansanedustajaehdokas Pertti Vallittu, 59, Salo

Olen Pertti Vallittu, kahden lapsen isä ja aikuisen kehitysvammaisen tyttären omaishoitaja Salosta. Olen kaupunginvaltuutettu, pastori ja nuorisotyöntekijä. Asun maaseudulla, sillä viihdyn luonnossa. Minulla on vankka työkokemus lapsi-, nuoriso- ja seurakuntatyöstä sekä järjestötoiminnasta. Minä välitän.

Suomi on kaunis, innovatiivinen ja aikaansaava. Minä haluan tehdä siitä vielä empaattisen. Haluan tehdä tämän positiivisen esimerkin kautta, sillä välittäminen on kaikkien yhteinen etu. Lähimmäisyhteiskunnan on rakennuttava tunteelle ja halulle auttaa.

Toimintani paras vakuus ja näyttö löytyy omasta arjestani. Olen kahden lapsen isä ja aikuisen kehitysvammaisen lapsen omaishoitaja. Minä, jos joku ymmärrän hoitotyön ja omaishoidon ongelmat, haasteet ja sudenkuopat. Tämän takia ajan vahvasti vanhusten ja vammaisten asiaa. Arvokas, hyvä ja virikkeellinen elämä kuuluu myös ikäihmisille ja vammaisille hoitokodeissa. Oma koti on kuitenkin hyväkuntoiselle ikäihmiselle paras paikka asua. Haluankin parantaa ikäihmisten ja vammaisten kotihoidon laatua vaatimalla konkreettisia tekoja, kuten hoitopalkkion säätämistä verottomaksi. Perheestä huolehtiminen on minulle sydämen asia.

Pastorina ja nuorisotyöntekijänä minulla on vankka kokemus lapsi- ja nuorisotyöstä. Suomalaiset nuoret kohtaavat arjessaan vakavia ongelmia mielenterveyden, työllistymisen ja syrjäytymisen saralla. Heitä on autettava lisäämällä matalan kynnyksen palveluja ja mahdollistamalla vertaistuen sisältyminen kaikkiin palvelumuotoihin. Nuorten ongelmien ennaltaehkäisy yhteistyössä eri sidosryhmien, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa on koko yhteiskuntamme etu. Nuoret eivät pärjää arjessa yksin. He tarvitsevat meidän apuamme kuuluakseen osaksi yhteiskuntaa.

Järjestötyön kautta, mm. maahanmuuttajatyön valiokunnan jäsenenä olen oppinut, että ainakin neljäsosa sota- ja kriisialueilta saapuneista turvapaikanhakijoista on vakavasti traumatisoituneita. Sota-alueilta saapuneille on järjestettävä terapiaa ja tukea, heidän omalla tunnekielellään. Traumatisoituneiden henkilöiden asiantunteva auttaminen on tärkeä osa suunnitelmallista kotouttamista, sillä traumatisoitunut ihminen voi olla vaaraksi itselleen – ja ihmiselle ympärillään. Ohjattu maahanmuutto on maamme tulevaisuuden kannalta ehdoton asia. Meidän on kohdattava maahanmuutto rauhallisesti, asiantuntevasti ja hallitusti.

Minä koen, että tulevaisuuden Suomi on moninainen ja monitaitoinen, mutta se tulee aina kuulumaan yrittäjille. Yrittäjyyden edellytyksiä tulee parantaa. Pienyritysten kohtaamaa byrokratiaa on kevennettävä, jotta yrittämisestä tulee helpompaa. Kekseliäisyyttä ja luovuutta on rohkaistava kaikilla toimialoilla. Lapsille ja nuorille on opetettava peruskoulusta lähtien yrittäjyyttä, sillä yrittäminen kannattaa aina. Suomi on yrittäjien maa.

Minun Suomeni on puhdas, kaunis ja ihmisläheinen. Se on konkreettisia tekoja, jotta meillä kaikilla olisi täällä parempi olla. Se on maalaisjärkeä päätöksentekoon.

“Pertti on monipuolinen osaaja ja vaikuttaja, joka todella välittää lähimmäisistä. Pertti tuntee vammaisperheen haasteet ja omaishoitajan arjen - hän tekee arvoistasi politiikkaa."

-Sari Essayah