Pertin vaaliteemoja

Ikäihmiset ja vammaiset

Vanhusten ja vammaisten kotihoidon laatua on parannettava. Minä ajan koko Suomen kattavia, yhtenäisiä omaishoidon kriteerejä ja omaishoidon tuen siirtämistä Kelan hoidettavaksi. Lisäksi ajan hoitopalkkion verottomaksi säätämistä, sillä arvokas, hyvä ja virikkeellinen elämä kuuluu jokaiselle ikäihmiselle niin omassa kuin hoitokodissa. Perheestä huolehtiminen on minulle sydämen asia.

Lapset ja nuoret

Minulla on vankka kokemus lapsi- ja nuorisotyöstä. Sen kautta tiedän, että suomalaiset nuoret kohtaavat yhä vakavia ongelmia mielenterveyden, työllistymisen ja syrjäytymisen saralla. Nuoria tulee auttaa lisäämällä matalan kynnyksen palveluja ja mahdollistamalla vertaistuen sisältyminen kaikkiin palvelumuotoihin. Nuorten ongelmien ennaltaehkäisy yhteistyössä sidosryhmien, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa on koko yhteiskunnan etu. Nuori ei pärjää yksin.

Suomalaiset yrittäjät

Yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava. Pienyritysten kohtaamaa byrokratiaa tulee keventää, jotta yrittämisestä saadaan helpompaa. Kekseliäisyyttä ja luovuutta on rohkaistava kaikilla toimialoilla. Lapsille ja nuorille on opetettava peruskoulusta lähtien yrittäjyyttä, sillä yrittäminen kannattaa aina. Suomi on yrittäjien maa.

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat

Suomen tulee turvata rajansa niin lännessä kuin idässä. Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille on tehtävä alusta alkaen selväksi yhteiskunnan pelisäännöt.

Turvapaikan käsittelyn tulee tapahtua perusteellisesti, mutta ripeästi. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulee poistaa maasta nopeasti.

Samalla kotoutumiseen on panostettava entistäkin enemmän. Ainakin neljäsosa sota- ja kriisialueilta saapuvista turvapaikanhakijoista on vakavasti traumatisoituneita. Pastorina koen ja näen, että sota-alueilta saapuneille on järjestettävä terapiaa ja tukea, heidän omalla tunnekielellään. Traumatisoituneiden henkilöiden asiantunteva auttaminen on tärkeä osa suunnitelmallista kotouttamista, sillä traumatisoitunut ihminen voi olla vaaraksi itselleen ja ihmiselle ympärillään. Hallittu maahanmuutto on maamme tulevaisuuden kannalta ehdoton asia.